VỀ CHỐN THƯ HIÊN – KHÔNG GIAN CỦA MỘT SÀI GÒN HOÀI CỔ