“Bụi đường tuổi trẻ”- Nhật kí của những kẻ mơ mộng.