Các em nhỏ thích thú rước đèn trung thu tại Đường Sách TPHCM