Đêm nhạc “BÊN NÀY THƯƠNG BÊN KIA”: Những chuyện tình được kể giữa Đường Sách TPHCM.