Đường Sách TPHCM mở “đại tiệc sách” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp trung thu.