Đường Sách TPHCM “thắp đèn” trung thu cho trẻ thơ có hoàn cảnh đặc biệt