Hội xuất bản Việt Nam – VP đại diện phía Nam “mở hàng” cuộc vận động sách với số tiền 100 triệu đồng.