Kỷ niệm 65 năm ngành Xuất bản – Tri ân thế hệ mở đường cho xuất bản nước nhà.