Thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời

Điều mà bạn nghĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến việc bạn làm và cách bạn làm, bạn chỉ có thể đạt được điều đó khi bạn tin vào nó. Thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời là cuốn sách dựa trên sự tạo lập những thành công, mở rộng suy nghĩ và tưởng […]

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Điều mà bạn nghĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến việc bạn làm và cách bạn làm, bạn chỉ có thể đạt được điều đó khi bạn tin vào nó. Thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời là cuốn sách dựa trên sự tạo lập những thành công, mở rộng suy nghĩ và tưởng tượng về khả năng không giới hạn của bạn, đưa ra 12 phương pháp hiệu quả để giúp bạn tìm được con đường đến với cuộc sống tốt hơn cả về nghề nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân. Những phương pháp này sẽ chỉ cho bạn cách chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn, trở nên giàu có và đạt được những thành công mà bạn có thể đặt ra cho bản thân.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời”