“Thư gửi mẹ” và “phút nông nổi” đạt giải nhất “Mẹ trong tâm trí con” 2016