Trẻ chưa có thói quen tự đọc sách: cha mẹ cần làm gì?