Triển Lãm “Về Chốn Thư Hiên”: Danh Tác Việt Nam “hồi sinh” tại Đường Sách TPHCM.